معرفی:

پرواز همای
آهنگساز، چکامه سرا و خواننده زادروز 20 بهمن 1358 شفت، رشت از 9 سالگی نقاشی و چکامه سرایی را آغاز کرد و در14 سالگی وارد هنرستان گرافیک و نقاشی گشت فوق دیپلم موسیقی از کنسرواتوار تهران از شاگردان استادان فریدون پور رضا، کمال الدین عباسی، هنگامه اخوان و کریم صالح عظیمی در رشته ادبیات از شاگردان استادان محمودی بختیاری، محمود طیاری و علی اکبركنی بنيان گذار گروه مستان 1384

پاشا هنجنی
نوازنده نی زادروز 1356 تهران فوق لیسانس رشته موسیقی از دانشگاه سوره از شاگردان استادان افشارنیا وکیانی نژاد همکاری با گروه مستان از سال 1386

علیرضا مهدیزاده
نوازنده کمانچہ و قیچک زادروز 1359 تهران لیسانس رشته موسیقی از دانشگاه سوره از شاگردان استادان سعید فرجپوری وسامر حبیبی همکاری با گروه مستان از سال 1385

محمود نوذری
نوازنده سنتور زادروز 1360 قزوین دانشجوی حسابداری از شاگردان استاد پشنگ کامکار همکاری با گروه مستان از سال 1385

سحاب تربتی
نوازنده تنبک زادروز 1360 تهران دیپلم ریاضی از شاگردان استادان قریشی و امیر بابک رکنی همکاری با گروه مستان از سال 1384

اسفندیار شاهمیر
نوازنده دف زادروز 1360 تهران لیسانس نمایش از دانشگاه اراک از شاگردان استادان بیژن کامکار در دف و پاشا هنجنی در نی همکاری با گروه مستان از سال 1383

نیما دلنوازی
نوازنده تار و بم ساز در گروه مستان

Languages: ENGLISH / PERSIAN | © 2010 | Designed by KIAGRAPHIX